Project omschrijving

Schutterij St. Sebastianus Schinnen

“Met vliegend vaandel en slaande trom”

Voor outer, heerdt en troon (voor kerk, haard en koning(in) is het devies van de schutterijen).

Schutterijen in Limburg vinden hun ontstaansgeschiedenis in de 14e en 15e eeuw na Christus. In de veelal kleine boeren-gemeenschappen was er sprake van kleine onbeschermde gemeenschappen die vanwege de zekere geïsoleerde ligging op elkaar waren aangewezen. Het elkaar helpen, ongevraagd en onbetaald was een eerste levensvoorwaarde.

De Schutterij van Schinnen stond in de 16e en 17e eeuw onder direct bevel van de heer van Schinnen. Deze woonde op het kasteel Terborg, alwaar ook de misdadigers werden gevangen gezet, berecht en naar de galg gebracht in Daniken. Het was de taak van de schutterij de boeven (denk aan de bokkenrijders) te vangen, te bewaken en op hun laatste tocht naar de galg te brengen.

Op de dag van vandaag is het een eer voor onze schutterij om op kermiszondag de processie en het Allerheiligste te begeleiden. Om zeven uur ’s morgens worden er kamers geschoten, dit gebeurt ook bij de zegen met het Allerheiligste.

Deze website is gebouwd met het Content management Systeem WordPress.

  • Thema AVADA
  • Plug-in Joast SEO
  • Plug-in Wordfence Security
  • Plug-in AVADA Builder
  • Plug-in AVADA Core
  • Plug-in AVADA Custom Branding