ISRA en FTU

ISRA en FTU

ISRA of IS/RA staat voor Infrastructuur Randapparatuur. Het is het scheidingspunt tussen de apparatuur en de koperen bekabeling van de netwerkaanbieder en die van de abonnee. Bij een glasvezelverbinding is dit scheidingspunt de FTU (Fiber Termination Unit).

Wat is een ISRA-punt?

Het ISRA-punt is de locatie waar de hoofdtelefoonaansluiting het pand van buitenaf binnenkomt. Tot eind jaren 80 was geen sprake van ISRA-punten. Alle telefoonapparatuur was toen eigendom van PTT. Vanaf het moment dat abonnees zelf aan de installatie binnenshuis mochten werken, werd het ISRA-punt vastgesteld; ofwel het scheidingspunt tussen de bekabeling van de netwerkaanbieder en de apparatuur en bekabeling van de abonnee.

De kabelexploitant is verantwoordelijk voor de bedrading en apparatuur die vóór het ISRA-punt zitten. De abonnee is zelf verantwoordelijk voor de bedrading en apparatuur ná het ISRA-punt. Bij bedrijven zijn meestal meerdere telefoonlijnen aanwezig in één ISRA-punt.

Network Termination Unit (NTU)

Bij een ISDN-aansluiting is er een NT1 (Network Termination Unit) op het ISRA-punt aangesloten. Een Network Termination Unit (NTU) koppelt de ISDN-apparatuur aan het netwerk. Zonder NT1 is ISDN niet mogelijk.

Wanneer sprake is van ADSL in combinatie met een telefoonverbinding, dan moet eerst een splitter op het ISRA-punt wordt aangesloten. Hierop kan de ADSL-modem en de telefoon of de NT1 worden aangesloten, zodat de ADSL-modem en de telefoon elkaar niet storen.

ISRA-nummer

Elk ISRA-punt heeft een eigen adres: het ISRA-nummer. Het ISRA-nummer kan bestaan uit vier delen. Het nummer van de ISRA zelf, een optionele toevoeging voor bijvoorbeeld aanduiding van de verdieping, een plaatsomschrijving en mogelijk een extra plaatsomschrijving, om te bepalen waar de ISRA zich bevindt. Elk deel is gescheiden door een ‘/’.

Wat is een Fiber Termination Unit (FTU)?

Een Fiber Termination Unit (FTU) is de schakel tussen het glasvezelnetwerk van de provider en het netwerk van de abonnee. De FTU is eigenlijk het ISRA-punt zoals hierboven beschreven voor het oude kopernetwerk, maar dan specifiek voor glasvezel.

Network Termination Unit (NTU)

Om de glasvezelaansluiting te kunnen gebruiken, wordt op de FTU een NTU (Network Termination Unit) aangesloten. De NTU zorgt voor de toegang tot het netwerk van de eindgebruiker en dient als modem, om de optische signalen om te zetten in elektrische signalen die nodig zijn voor de geleverde telecommunicatiediensten, zoals een RF-signaal voor kabeltelevisie of een ethernet-signaal voor internet. Ook scheidt de NTU de verschillende VLANs die gezamenlijk over één fysieke glasvezel gaan.